Garancia na povrchy iPAINT (MAGNETIC)

  • Na nami inštalované popisovateľné povrchy iPAINT resp. iPAINT MAGNETIC (inštalovaný originálny náter IdeaPaint + bez alebo s magnetickým podkladom) je poskytnutá garancia 10 rokov voči prasknutiu*, olupovaniu, zašpineniu sa aplikovaným zaschnutým náterom, zožltnutiu, a tiež že príslušný povrch pri používaní vhodných whiteboardových (dry-erase) popisovačov a správnom čistení a údržbe nebude vykazovať žiadne signifikantné blednutie.
  • Garantujeme tiež, že nami inštalované iPAINT (MAGNETIC) povrchy označené našim logom iPAINT (o čom existuje fotodokumentácia v databáze inštalácii iPaint.sk poskytnutá objednávateľom inštalácie/zákazníkom) budú bez chýb materiálu alebo výrobných chýb, pričom budú spĺňať architektonické špecifiká správnej aplikácie a inštalácie podľa nami odporúčaných pokynov pre inštaláciu. Ak popisovateľný povrch iPAINT, na ktorý sa vzťahuje táto garancia, je chybný (t.j. vykazuje niektorú z vyššie uvedených chýb), opravíme ho zadarmo. Táto garancia sa vzťahuje na obdobie 10 rokov od dátumu inštalácie prostredníctvom iPaint.sk za predpokladu dodržania Návodu na použitie, údržbu a ošetrenie, ktorý dostáva v elektronickej forme zákazník / objednávateľ inštalácie iPAINT povrchu.
  • Na mechanické poškodenie napr. ostrejším resp. tvrdším (napr. kovovým) predmetom než je samotný inštalovaný iPAINT (MAGNETIC), nevhodným magnetom, silnou lepiacou páskou a pod. sa 2 ročná záruka ani 10 ročná garancia nevzťahujú.
  • Táto garancia je platná namiesto všetkých ďalších vyjadrených alebo predpokladaných garancií a je popri 2-ročnej záruke podľa platnej slovenskej legislatívy jedinou rozšírenou garanciou našej firmy.
  • Na ostatné nami dodávané produkty a príslušenstvo sa vzťahuje štandardná 2 ročná záruka podľa platnej legislatívy.
  • Naša zodpovednosť v tomto materiáli je obmedzená na opravu príslušných iPAINT povrchov a nezahŕňa žiadnu zodpovednosťza iné škody.

*T.j., že nami inštalovaný náter IdeaPaint® nebude praskať, okrem prípadu, kedy praskne omietka alebo stena pod ním (chyba, ktorú nevieme eliminovať ani zohľadniť v našej 10 ročnú garancii).

Ak máte ďalšie otázky ohľadom garancie na povrchy iPAINT, kontaktujte nás.