Odporúčané základné nátery pred inštaláciou IdeaPaint

V prípade, že je povrch hladký a nesavý, väčšinou zvládne bez problémov inštaláciu náteru IdeaPaint. Každý povrch je však jedinečný. V prípade potreby podkladového náteru (najmä savé a farebné podklady) IdeaPaint dobre spolupracuje s rozmanitými nátermi na množstve povrchov.

Pre bližšie info viď tento prehľad:

  • Sadrokartón, sadrová stierka: Sigma Torno Primer, určité typy náterov zn. DULUX alebo BASF, Kilz Water based Premium, Sherwin Williams Problock, ICI Gripper, Zinsser BIN atď. Náter IdeaPaint® CREATE bude kvôli farbe zákl. náteru mierne upravená, konečný vzhľad a priľnavosť sú dobré.
  • Zelená/čierna (školská) tabuľa: Sigma Torno Primer, určité typy náterov zn. DULUX alebo BASF, Kilz Water based Premium, Sherwin Williams Problock, ICI Gripper atď.
  • Biela kancelárska tabuľa (Whiteboard): Sigma Torno Primer, určité typy náterov zn. DULUX alebo BASF, Kilz Water based Premium, Sherwin Williams Problock atď.
  • (Ne)pozinkovaná oceľ: Sigma Torno Primer, určité typy náterov zn. DULUX alebo BASF, Sherwin Williams Surface enamel (solvent based) atď.
  • Sklo: Kilz Water based Premium. Priľnavosť ku sklu nie je tak silná ako ku sadrokartónu, tabuliam a pod. Pred aplikáciou základného náteru je potrebné očistiť sklo acetónom
  • Už existujúci IdeaPaint®: Kilz Water based Premium, Kilz 2.
  • Walltalkers Erase rite®: Sherwin Williams Adhesion Primer. Matné / pieskové povrchy Walltalker®.
  • Hliník: Sherwin Williams DTM Wash, Sherwin Williams DTM Bonding, ICI Devflex PF. Pred samotnou aplikáciou
    zákl. náteru je potrebné materiál vyčistiť acetónom príp. vlhkou utierkou.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom základných náterov, kontaktujte nás.